Z kim się spotkasz?

Nasi wykładowcy i organizatorzy

Andżelika Orzechowska

Współzałożycielka

Angelika Orzechowska

_

Z wykształcenia absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University na kierunku psychologia oraz podyplomowych studiów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku malarstwo; trener zawodów usług społecznych.

W 2005 roku, podczas zesłania Ducha Świętego, doświadczyła spotkania z Bogiem Żywym, który przyszedł ze szczególnym darem Mądrości Słowa – Jego rozumienia, tłumaczenia i przekazywania Go innym. Od tego czasu rozpoczęła się jej droga służby: poprzez posługę animatora we wspólnocie młodzieżowej Magis o duchowości ignacjańskiej (2005-2009), lidera grupy wstawienniczej we wspólnocie Magis Plus (2009-2013), współpracę ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym Filadelfia – współprowadzenie i współorganizacja Seminariów Odnowy Wiary, koncertów i akcji ewangelizacyjnych (2012- 2014). Kolejne jej lata (2015-2017) były czasem pustyni, czyli intensywnej pracy wewnętrznej i modlitwy, prowadzącej do zgłębiania duchowości karmelitańskiej, mniszej i dominikańskiej. Od maja 2017 do czerwca 2021 roku prowadziła wspólnotę Arka Przymierza, formując animatorów i liderów, głosząc Ewangelię, prowadząc kierownictwo duchowe i wprowadzając w różne formy modlitwy, a także łącząc nurt charyzmatyczny i Tradycje Kościoła. Sercem wspólnoty ustanowiła zespół Lew z Pokolenia Judy, który kształtowała, ucząc proroczego wielbienia, czego owocem jest wiele pieśni powstałych z natchnienia Ducha i opartych na fundamencie Pisma Świętego.

Szczególną troską i pragnieniem jej serca jest jedność: w człowieku (ducha, duszy i ciała), w rodzinach, we wspólnotach, w Kościele – którą buduje obecnie poprzez posługę Miłości, przejawiającą się w darze głoszenia, proroczego wstawiennictwa, w tworzeniu inicjatyw ewangelizacyjnych oraz w działalności Fundacji Arka Przymierza. Angelika jest także autorką modlitewników: „Warsztat Świętego Józefa” (2020), „Powstań, świeć!” (2022) oraz Podręcznika Formacyjnego – Przewodnika po Słowie „Bądź Arką Przymierza” (2021). W jej drodze z Bogiem i świadectwie życia widoczny jest wpływ i naśladowanie jej duchowych ojców (św. Józefa, św. Dominika, Ojca Pio i Szarbela, Jana Pawła II) oraz matek (Najświętszej Maryi, św. Katarzyny Sienejskiej, Teresy od Dzieciątka Jezus i Teresy Wielkiej).
Razem z o. Guzowskim jest współzałożycielką Szkoły Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej.

Ks. Marek Nowak

_

Asystent Kościelny i opiekun Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Archidiecezji Poznańskiej. Członek Zespołu ds. ewangelizacji w ramach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archidiecezji Poznańskiej. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Stanisława Gądeckiego 15 maja 2008 roku. Od 7 lat Kapelan Koordynator Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Pasjonat ewangelizacji z mocą związaną z posługą darami i charyzmatami Ducha Świętego. W projekcie „Dom Boga”, której jest liderem i opiekunem oraz Przymierzem Miłosierdzia prowadzi rekolekcje ewangelizacyjne, formacje dla wspólnot, uwielbienia, Wieczory Chwały i Ewangelizację Miasta – „Misje Talitha Kum”.
Jego marzeniem, a zarazem dążeniem jest takie zjednoczenie wspólnot w jednym Duchu, aby łaska płynąca z ich sposobu i świadectwa życia mogła dotykać oraz przemieniać ludzkie serca jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 2, 42-47:

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Ks. Marek Nowak

Prowadzący warsztaty

Aleksandra Brożek

Prowadząca warsztaty

Aleksandra Brożek

_

Zakochana w Panu Jezusie, studentka teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek zespołu ds ewangelizacji w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. Kiedy miała 3 lata, mama zawierzyła ją Maryi.

Pierwsze formacje przeszła w ruchu Pomocników Matki Kościoła, a jesienią 2001 roku zaczęła uczęszczać na spotkania wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Pół roku później, 23 marca 2002 roku doświadczyła chrztu w Duchu Świętym i uwielbienie stało się jej stylem życia. W latach 2013-2021 lider zespołu uwielbienia „Emmanuel”. Posługiwała na rekolekcjach i niedzielach ewangelizacyjnych oraz na Mszach Świętych z modlitwą o uzdrowienie. W 2017 r dołączyła do wspólnoty życia Chemin Neuf, gdzie spędziła 9 miesięcy. Był to czas przełomu w jej życiu. Bóg zaczął odpowiadać na jej pragnienie „chcę więcej”. Po powrocie zaczęła dzielić się tym doświadczeniem z innymi wspólnotami, głosząc na Dniach Skupienia. Razem z ks. Markiem Nowakiem prowadzi projekt „Dom Boga”, w której jest liderem. Chce widzieć wspólnoty, parafie rozpalone ogniem proroczego uwielbienia. Zachwyca ją świętość Boga, a jednocześnie fakt, że można z Nim być w bardzo bliskiej i zażyłej relacji.

W modlitwie, poprzez którą prowadzi ludzi przed Tron Baranka, przybliża do poznania i doświadczenia słów z Pisma Świętego: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch zaś przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego (1 Kor 2, 9-10). Kocha czytać, szczególnie książki o rozwoju osobistym. Nie pogardzi dobrą kawą 😉

Dr hab. s. Judyta Pudełko PDDM

_

Przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała doktorat z teologii biblijnej (2006). W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii.

Od 2021 r. doktor habilitowana nauk teologicznych, wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW). Autorka książek: Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2007), Profetyzm w Księdze Syracha (SBL 21; Lublin: Wydawnictwo KUL 2020) oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.

Dr hab. s. Judyta Pudełko

Wykładowca

o. Tomasz Gałuszka

Wykładowca

o. Tomasz Gałuszka

_

Urodzony 4 czerwca 1978 roku w Jarosławiu – dominikanin, historyk, mediewista, doktor habilitowany historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, nauczyciel akademicki, autor licznych artykułów i książek.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku, święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 2004. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2009 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił doktorat.
Jest kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje również jako sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.
O. Tomasz Gałuszka OP specjalizuje się w historii średniowiecza, szczególnie w tematach związanych z herezjami, ówczesnymi nowymi ruchami religijnymi, inkwizycją, papiestwem i dominikanami. Jego zainteresowania naukowe obejmują także paleografię i epigrafikę łacińską. Napisał trzy monografie naukowe oraz kilkadziesiąt artykułów. Jest znanym miłośnikiem trudnych tematów i zawiłych biografii.

Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Otrzymał je odpowiednio za rozprawę doktorską (2012), monografię pt. Henry Harrer`s „Tractatus contra beghardos” (2016) i za monografię Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska (2018).
W październiku 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi. Rok później otrzymał Laur Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kategorii Naukowiec Roku.

Aleksander Bańka

_

Lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, filozof (dr hab. prof. UŚ), politolog, przewodniczący Rodziny św. Szarbela w Polsce. Od lat posługuje modlitwą, specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu) i na wiele sposobów głosi Ewangelię.

Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności. Prywatnie mąż i ojciec.

Aleksander Bańka

Wykładowca i prowadzący warsztaty

... i jeszcze ...

Imię i nazwisko

O. Jerzy Gogola 

Zobacz więcej na stronie www

Kliknij tutaj

Imię i nazwisko

Ks. Adam Kubiś

Zobacz więcej na stronie www

Kliknij tutaj

Imię i nazwisko

O.Mariusz Wójtowicz

Zobacz więcej na stronie www

Kliknij tutaj

Imię i nazwisko

O. Krzysztof Lorczyk

Zobacz więcej na stronie www

Kliknij tutaj

Imię i nazwisko

Marcin Piekut

Zobacz więcej na stronie www

Kliknij tutaj

Imię i nazwisko

Halina Duda

Zobacz więcej na stronie www

Kliknij tutaj

Nasz newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Będziemy przesyłali najnowsze informacje w formie zwięzłej. Chcemy również informować Cię o nowościach, szczególnie o pojawieniu się nowych opcji skorzystania ze "szkolnej" oferty, w tym Szkoły w wersji on-line.