Coraz więcej w naszej wierze jest pustych rytuałów, błędnych nauczań, które wprowadzają zachwianie i podważanie Prawdy. Jest słuchanie słowa, ale bez wypełniania go, co ogołaca Ewangelię z jej mocy, a to skutkuje wewnętrznym wyjałowieniem serc i rosnącymi apostazjami. Przez Szkołę chcemy przywrócić zdrowe podejście do wiary, która widzi, słyszy, stoi mocno i przyjmuje dary od dobrego Ojca, dzięki czemu każdy może stać się Bożą warownią.

Może dziś myślisz lub czujesz się jak małe lub nawet najmniejsze ze wszystkich nasion w Królestwie Bożym. Może Twoja wspólnota albo Ty sam macie dobre intencje, staracie się ewangelizować, ale nie jest to pełne mocy? Ale dzięki Duchowi Świętemu możesz wyrosnąć i stać się drzewem, tak, że ptaki będą przylatywać i gnieździć się na Twoich gałęziach (zob. Mt 13, 32). Ty i ja, razem z Bogiem możemy być schronieniem, światłem, wojskiem, które pochłania nieprzyjaciół dzieci Bożych, przynosząc odnowienie, przywracając piękno oraz siłę Kościołowi. Kościół i świat Cię potrzebuje!

Droga do tego nie jest prosta ani natychmiastowa, stąd też pojawia się propozycja szkoły. Pierwszym Prowadzącym i Nauczycielem będzie Duch Święty, abyśmy mogli podnieść się i stanąć do walki z ciemnością, która w nas jest i nas otacza. Święty Eliasz będzie uczy nas, że doświadczenie zmagania, wątpienia w siebie i swoje powołanie, a nawet porzucenie go na dany czas, dzięki Bożej interwencji, staje się zaczynem przemiany, która owocuje na cały naród.

Jaki jest cel Szkoły?

Rozwój w sferze charyzmatycznej, na drodze do świętości
Celem tej Szkoły nie jest zatem tylko wyposażenie darami Ducha Świętego i rozwój w sferze charyzmatycznej, ale także wejście na drogę osobistej świętości i pielęgnowanie jej ziaren. Eliasz będzie wzorem, który pokaże nam jak być pewnym swojej tożsamości w Duchu Świętym, spoglądać na wydarzenia oczami Boga, jako Tego, który jedyny jest Panem natury, życia i śmierci, zjawisk i sytuacji, choć ukryty - JEST OBECNY - i sprawuje swą władzę.
Eliasz często rozmawiał z Bogiem, stąd uważany jest za najbardziej mistyczną postać pośród proroków. Wiedział bardzo dobrze, że Ten, w którego ręku jest niszcząca wichura, trzęsienie ziemi i ogień, jest ukryty w szmerze łagodnego powiewu. Wiedział, że trzeba wyjść Mu na spotkanie. Zanim został on wzięty do nieba, już tutaj na ziemi żył w Jego towarzystwie i stał z czystym sercem przed Jego tronem. Prorocka działalność Eliasza to przeplatanie się samotności, modlitwy i milczenia z dokonywaniem wielkich dzieł: nauczaniem ludu, czynieniem cudów, upominaniem i namaszczaniem królów.
Nowy czas stawia przed nami nowe wymagania, ale daje nam obietnice nowego wylania Ducha Świętego. Obłok już pojawił się na horyzoncie i od nas zależy, czy wyjdziemy na zewnątrz ku NOWEMU - ze swoich poukładanych światów, nawyków, praktyk religijnych. Czy pozwolimy się przemoczyć deszczem Ducha Świętego, przesiąknąć do głębi naszej często wysuszonej ziemi serc i damy się Mu poprowadzić, stając się współczesnymi Eliaszami, przyjmując Jego namaszczenie, w którym jest nasze uzdrowienie, siła oraz ochrona.

Dla kogo jest Szkoła?

_
Zapraszamy osoby, które należą do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 

  • osoby konsekrowane;
  • liderów wspólnot, animatorów, członków wspólnot katolickich, którzy pragną odnowienia, napełnienia i nowego namaszczenia Duchem Świętym, pragną wzrastać w wypełnianiu ostatniego nakazu Jezusa: “«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»” (Mk 16, 15);
  • osoby, które pełniły służbę proroczą we wspólnocie, a także te, które otrzymały i posiadają dary prorocze (potwierdzone przez świadectwa osób, którym posługiwały) oraz pragną je rozwijać;
  • osoby, które już doświadczały wylania Ducha Świętego i Jego prowadzenia, przeżyły już swoje “pierwsze nawrócenie”, spotykając Żywego Boga, należały kiedyś do wspólnoty, ale czują się “wypalone” lub mają poczucie stagnacji w swojej wierze i powołaniu;
  • wszyscy, którzy pragną WIĘCEJ w relacji Bogiem, pragną zaprzyjaźnić się Duchem Świętym i mają poczucie, że Pan wzywa ich do ewangelizacji/jakiejś misji/służby w Kościele.

 

Nasz newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Będziemy przesyłali najnowsze informacje w formie zwięzłej. Chcemy również informować Cię o nowościach, szczególnie o pojawieniu się nowych opcji skorzystania ze "szkolnej" oferty, w tym Szkoły w wersji on-line.