_
Kolejna edycja Szkoły Eliasza 2023/2024 odbędzie się w formie 6-ciu sobotnich zjazdów.

Ze względu na warsztatowy i modlitewny wymiar zjazdów wymaga się w nich pełnego uczestnictwa. Zjazd ostatni- czerwcowy jest traktowany jako dodatkowy, tylko dla osób chętnych na warsztaty prorockie.

Terminy zjazdów

14 października w Czernej k/Krakowa przy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
25 listopada przy klasztorze Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
16 grudnia w Czernej k/Krakowa przy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
3 lutego przy klasztorze Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
2 marca w Czernej k/Krakowa przy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
27 kwietnia w Czernej k/Krakowa przy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
1 czerwca warsztaty prorockie dla chętnych przy klasztorze Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu

Plan szkoleniowy sobotniego zjazdu w Czernej*

10.00 słowo zachęty
10.30-11.10 uwielbienie
przerwa
11.30-13.00 wykład zaproszonego gościa
13.15 Eucharystia
14.15-15.30 przerwa obiadowa
15.30-16.30 warsztat z gościem lub czas na pytania do gościa
16.30-16.45 przerwa
16.45-17.00 wprowadzenie do modlitwy
17.00-17.45 modlitwa
17.45-18.00 - przerwa
18.00-18.30 dzielenie w grupach
18.30 przerwa
ok. 19.00 wieczór Chwały/modlitwa **

UWAGA!

Podany powyżej program dotyczy uczestników I roku, którzy zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach Szkoły Eliasza po raz pierwszy.
Informacje o programie dla uczestników II roku zostaną przesłane przez e-mail z dodatkową informacją na grupie Facebook.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach w wersji on-line - prosimy o wypełnienie formularza (kliknij tutaj) i zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jednocześnie informujemy, że zajęcia w tej formie będą prowadzone pod warunkiem odpowieniej ilości osób chcętnych (min. 25 osób). Informacje o takiech zajęciach będą przekazane przez e-mail. 

Informacje dodatkowe

Jest możliwość zamówienia noclegów i pełnego wyżywienia w Domu Pielgrzyma w Czernej - rezerwacja i opłaty we własnym zakresie w zależności od potrzeb.<
Link do strony Domu Pielgrzyma: https://dompielgrzyma.net/

Jest możliwość zakupienia obiadu w cenie 30 zł u Sióstr Niepokalanek na miejscu w Nowym Sączu po wcześniejszym zgłoszeniu na naszego maila szkolaeliasza.2022@gmail.com

*Szczegółowy plan uczestnicy będą otrzymywać ok. tygodnia wcześniej przed każdym zjazdem. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w planie.

** modlitwa wieczorna tylko na zjazdach w Czernej. Zjazdy w Nowym Sączy będą kończyły się ok. godz. 18.00

Materiały dodatkowe

Uczniowie Szkoły Eliasza będą otrzymywać nagrania dodatkowych wykładów do odsłuchania oraz materiały i zadania do samodzielnego wykonania w domu.

 

Przykłady tematów, które będą dostarczone w formie linku do odsłuchania***:

o. Mariusz Wójtowicz
Teresa od Jezusa i życiowa definicja modlitwy
Św. Teresa od Jezusa uczy nas genialnego połączenia modlitwy i życia. Św. Teresa uczy, by odkrywać prawdę objawienia, że w nas mieszka Trójjedyny Bóg – Miłość. A zatem, skoro nasze życie jest wypełnione obecnością Trójcy, to i nasze życie powinno się stać modlitwą, pielęgnowaniem tej najbardziej podstawowej relacji z Bogiem, stale obecnym. Ojciec Wójtowicz, karmelita, zachęci nas i pokaże sposób na połączenie modlitwy z życiem.
ks. prof. Adam Kubiś
Ewangelia według św. Jana o Duchu Świętym
Ewangelia według św. Jana jest najbardziej duchową z Ewangelii. Ewangelie synoptyczne głównie opowiadają o działaniu charyzmatycznym Ducha Świętego, natomiast ewangelista Jan skupia się na objawieniu Boga jako Trójcy, wprowadzając nas nawet w wewnętrzne życie Osób Trójcy. Wartość szczególna tej ewangelii polega na tym, że jest to nauczanie „z pierwszej ręki” czyli nauczanie samego Słowa - Drugiej Osoby Bożej, który przyszedł od Ojca, by nam objawić sprawy dotąd zakryte.
prof. Aleksandra Bańka
Uzdrowienie więzi
W teologii katolickiej możemy się spotkać z różnymi aksjomatami. Jednym z nich jest ten: „łaska buduje na naturze”. Wychowanie w dzieciństwie, relacje z naturalnym ojcem i naturalną matką, mogą tak dalece ukształtować osobowość (tj, naturę) człowieka i obraz miłości, że to może mieć zasadniczy wpływ na relacje osobowe z Osobami Bożymi w życiu dorosłym. Pan Profesor Aleksander Bańka nie tylko pokazuje te zależności, ale też wyjaśnia, dlaczego w życiu człowieka wierzącego powinno znaleźć się miejsce na modlitwę do Ducha Świętego o uzdrowienie obrazu Boga oraz o uzdrowienie relacji z innymi ludźmi.
Halina Duda
O darach Ducha Świętego
Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił o konieczności nowego narodzenia z Ducha Świętego, by chrześcijanin posiadł nowe życie, nowe myśli i nowe pragnienia. Nauka o darach Ducha Świętego pokazuje, w siedmiu odsłonach, życie wewnętrzne człowieka, który staje się krok po kroku coraz bardziej podobny do Jezusa. Dla Ducha Świętego jedynym „ideałem” człowieka doskonałego jest Jezus Chrystus, dlatego chce On odtworzyć w nas podobieństwo do Jezusa. Pani Halina Duda w sposób obrazowy i konkretny wyjaśnia znaczenie 7 darów w życiu chrześcijańskim.
s. prof J. Pudełko
Dzieje Apostolskie jako Ewangelia Ducha Świętego
Dzieje Apostolskie pokazują w sposób prosty życie pierwszego Kościoła. Duch Święty objawia się u początków Kościoła jako jego rzeczywisty Przewodnik i Pan. W Dziejach widzimy jak Apostołowie Go słuchają, radzą się i są Mu bezwzględnie posłuszni. To szkoła również na dzisiejsze czasy, jak odnowić życie w Kościele.
Pełną listę tematów uczestnicy otrzymają po rejestracji- zapisaniu się przez formularz oraz dokonaniu wpłaty.
o. Mariusz Wójtowicz
Teresa od Jezusa i życiowa definicja modlitwy
Św. Teresa od Jezusa uczy nas genialnego połączenia modlitwy i życia. Św. Teresa uczy, by odkrywać prawdę objawienia, że w nas mieszka Trójjedyny Bóg – Miłość. A zatem, skoro nasze życie jest wypełnione obecnością Trójcy, to i nasze życie powinno się stać modlitwą, pielęgnowaniem tej najbardziej podstawowej relacji z Bogiem, stale obecnym. Ojciec Wójtowicz, karmelita, zachęci nas i pokaże sposób na połączenie modlitwy z życiem.
ks. prof. Adam Kubiś
Ewangelia według św. Jana o Duchu Świętym
Ewangelia według św. Jana jest najbardziej duchową z Ewangelii. Ewangelie synoptyczne głównie opowiadają o działaniu charyzmatycznym Ducha Świętego, natomiast ewangelista Jan skupia się na objawieniu Boga jako Trójcy, wprowadzając nas nawet w wewnętrzne życie Osób Trójcy. Wartość szczególna tej ewangelii polega na tym, że jest to nauczanie „z pierwszej ręki” czyli nauczanie samego Słowa - Drugiej Osoby Bożej, który przyszedł od Ojca, by nam objawić sprawy dotąd zakryte.
prof. Aleksandra Bańka
Uzdrowienie więzi
W teologii katolickiej możemy się spotkać z różnymi aksjomatami. Jednym z nich jest ten: „łaska buduje na naturze”. Wychowanie w dzieciństwie, relacje z naturalnym ojcem i naturalną matką, mogą tak dalece ukształtować osobowość (tj, naturę) człowieka i obraz miłości, że to może mieć zasadniczy wpływ na relacje osobowe z Osobami Bożymi w życiu dorosłym. Pan Profesor Aleksander Bańka nie tylko pokazuje te zależności, ale też wyjaśnia, dlaczego w życiu człowieka wierzącego powinno znaleźć się miejsce na modlitwę do Ducha Świętego o uzdrowienie obrazu Boga oraz o uzdrowienie relacji z innymi ludźmi.
Halina Duda
O darach Ducha Świętego
Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił o konieczności nowego narodzenia z Ducha Świętego, by chrześcijanin posiadł nowe życie, nowe myśli i nowe pragnienia. Nauka o darach Ducha Świętego pokazuje, w siedmiu odsłonach, życie wewnętrzne człowieka, który staje się krok po kroku coraz bardziej podobny do Jezusa. Dla Ducha Świętego jedynym „ideałem” człowieka doskonałego jest Jezus Chrystus, dlatego chce On odtworzyć w nas podobieństwo do Jezusa. Pani Halina Duda w sposób obrazowy i konkretny wyjaśnia znaczenie 7 darów w życiu chrześcijańskim.
s. prof J. Pudełko
Dzieje Apostolskie jako Ewangelia Ducha Świętego
Dzieje Apostolskie pokazują w sposób prosty życie pierwszego Kościoła. Duch Święty objawia się u początków Kościoła jako jego rzeczywisty Przewodnik i Pan. W Dziejach widzimy jak Apostołowie Go słuchają, radzą się i są Mu bezwzględnie posłuszni. To szkoła również na dzisiejsze czasy, jak odnowić życie w Kościele.
ks. prof K. Guzowski
1. Jeden Duch Święty, różne formy objawienia.
Dla wszystkich, którzy mają doświadczenie charyzmatyczne lub mistyczne, istotne jest poznanie treści objawienia, czyli tego, co sam Duch Święty mówi o sobie. To pozwoli Uczestnikom na uporządkowanie prawd wiary i oczyszczenie jej od przesądów, a także od fałszywych wyobrażeń Boga-Trójcy.

2. Chrzest w Duchu Świętym - znaki i skutki Chrztu
Dla opisu fenomenu tzw. chrztu w Duchu Świętym, istotne jest zrozumienie doświadczenia charyzmatycznego. Pojęcie doświadczenia ma bardzo różne znaczenie, dlatego o. Krzysztof Guzowski wyjaśnia specyfikę tego doświadczenia poprzez opis znaków działania Ducha Świętego w nas oraz poprzez zdefiniowanie skutków tzw. „chrztu w Duchu Świętym”.

3. Symbole Ducha Świętego - woda
W Piśmie Świętym znajdziemy wiele symboli, które stanowią pomoc dla zrozumienia tajemnicy Ducha Świętego. Jednym z typowych symboli Ducha Świętego jest woda. W codziennej egzystencji woda kojarzona jest z życiem. Nie inaczej jest z tajemnicą Ducha Świętego: On w chrzcie świętym wlewa w nas łaskę Bożego życia, dlatego nazywany jest Ożywicielem.

4. Dzieła Ducha Świętego
Objawienie Boże przypisuje niektóre działania w historii zbawienia, tylko Duchowi Świętemu. W ten sposób objawia się odrębność Jego Osoby od pozostałych Osób Trójcy. Poznanie tych dzieł Ducha pozwala nam lepiej Go rozumieć oraz lepiej nawiązywać z Nim dialog modlitewny.

5. Nowe życie w Duchu Świętym
Nowe życie, to synonim życia człowieka zjednoczonego z życiem wewnętrznym Stwórcy, na mocy działania Ducha Świętego. Stare życie natomiast to synonim życia ograniczonego do naszych ludzkich możliwości i naszej natury. Życie „stare” czyli naturalne, zazwyczaj jest pozbawione świadomości obecności Boga. Ideałem życia świętego, „połączonego”, jest Jezus Chrystus, Bóg-człowiek w jednej osobie.
Uczestnicy na podstawie treści tego wykładu, będą mogli lepiej poznać życie mistyczne i jego przejawy.
Pełną listę tematów uczestnicy otrzymają po rejestracji- zapisaniu się przez formularz oraz dokonaniu wpłaty.

Skrócona lista wykładowców i prowadzących warsztaty

Angelika Orzechowska
Halina Duda
Aleksander Bańka
s. Judyta Pudełko
o. Krzysztof Lorczyk
o. Krzysztof Guzowski
ks. Adam Kubiś
o. Jerzy Gogola
o. Tomasz Gałuszka
o. Mariusz Wójtowicz

Gość specjalny prowadzący posługę muzyczną:
Marcin Piekut (Poznańskie Wielbienie)

Koszty

Opłata za jeden rok 2023/2024 wynosi:
1 000 zł – przy wpłacie jednorazowej do dnia 30 września 2023 r.,
1 100 zł – Przy wpłacie w dwóch ratach w terminach:
- I rata: do 30 września 2023 r. - 600 zł,
- II rata: do 31 stycznia 2024 r. - 500 zł.

Każdy uczestnik przy zapisie zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie ZAPISY.

Wpłaty

Fundacja Szekina
Grunwaldzka 199, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 35 82 040 • REGON: 386 064 883

KRS: 0000841194
tel. 664 632 540

Numer konta:
84 1140 2004 0000 3502 8002 4802

W tytule przelewu prosimy o wpisanie odpowiednio w tytule przelewu: 
"imię i nazwisko uczestnika, opłata za 1 rok Szkoły Eliasza - całość / I rata"

Miejsca

Klasztor Sióstr Niepokalanek
ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

Wszystkie spotkania odbywaja się w tym samym miejscu.

wejscie nad ciastkarnią.

Nasz newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Będziemy przesyłali najnowsze informacje w formie zwięzłej. Chcemy również informować Cię o nowościach, szczególnie o pojawieniu się nowych opcji skorzystania ze "szkolnej" oferty, w tym Szkoły w wersji on-line.