O Szkole

Kilka słów o tym, czym jest nasza (Wasza) Szkoła

Powszechnie wiadomo, że Trzy Osoby Boskie (Ojciec, Syn i Duch Święty) mają jedną naturę oraz jedno i to samo działanie (KKK 255-259), jednak często Osoba Ducha Świętego jest marginalizowana i nieco pomijana albo traktowana z “ostrożnością”. Tymczasem Jezus wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca, jednak nie zostawił nas sierotami, lecz posłał Ducha Świętego (zob. J 14, 16-20), przez którego jest z nami nadal obecny, żyjący i działający pośród nas. Jak to więc możliwe, że Duch Święty ciągle jest tak mało znany, a relacja z Nim stanowi wyzwanie?

Zapraszamy zatem do Szkoły Eliasza, aby nie tylko znaleźć odpowiedzi na te pytania czy poznać działanie i Osobę Ducha Świętego, ale także stać się Jego przyjacielem. Szkoła duchowości charyzmatycznej i mistycznej będzie doświadczaniem Ducha Świętego działającego w nas – jako Tego, który prowadzi, uświęca (przez udzielanie łaski, darów oraz owoców) oraz na zewnątrz (przez udzielanie charyzmatów i obecność, posługę w Kościele).

Po co jest ta Szkoła?

Trzecie tysiąclecie to era Ducha Świętego!

W kryzysie wiary, odchodzenia od Kościoła i wielkich lęków oraz zmian w świecie, spełnia się proroctwo Joela:
"Wyleję Ducha mojego na każdego człowieka. Wasi synowie i córki wasze będą prorokować, starszyzna wasza jasnowidzenia mieć będzie, młodzieńcy wasi cudowne objawienia będą oglądali”.
(Jl3,1).
Trzecie tysiąclecie to era Ducha Świętego! Potrzebni są dzisiaj ludzie wiary, pełni ognia i Ducha jak Eliasz, który wyznawał wiarę w Jedynego Boga, nie bojąc się konfrontacji ze złem. Trudne warunki i okoliczności, w których żyjemy, wzywają, abyśmy zakorzeniali się w wierze, nieśli światu nadzieję i życie Zmartwychwstałego, chodząc nieustannie w poznaniu oraz obecności Ducha Świętego. Dość już smutnego i zlęknionego Kościoła, który wydaje się, jakby nie wiedział, że Jezus Zmartwychwstał. Czas przeżyć Pięćdziesiątnicę i wejść razem do Wieczernika! Poddać się przemianie – ulec Duchowi Świętemu – i jako prawdziwy świadek Żyjącego Boga, tworzyć radosny Kościół oraz być uczestnikiem życia nadprzyrodzonego. Świętość, misyjność i apostolstwo z mocą to nasze przeznaczenie i dziedzictwo, które pragniemy jeszcze bardziej odkrywać i wziąć w pełni w posiadanie!

“Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza”.

Ps 89,16

Co na to Bóg Ojciec?

_

Bóg Ojciec przygotowuje nas na to, co nadchodzi, otwierając przed nami swoje Królestwo
i dając do niego dostęp przez łaskę i dary Ducha Świętego.

Przestrzeń Szkoły będzie służyć, by przyjąć Jego obfitość, którą pragnie na nas wylewać, okazując nam swoją przychylność, miłość i błogosławieństwo. Święty Paweł w swych listach zachęca do gorliwości w staraniu się o dary Ducha, a zwłaszcza o to, by prorokować (zob. 1 Kor 14,1) i w ten sposób budować wspólnotę. Zachęta, pociecha oraz Boża mądrość, dająca strategię i perspektywę zwycięstwa, jest oliwą na rany, które często sami nosimy. To już czas, aby zasiąść z Jezusem na wyżynach niebieskich (zob. Ef 1), w miejscu Jego autorytetu i błogosławieństwa stając się zmianą, której potrzebują nasze środowiska wspólnot, pracy, rodzin.

Z kim się spotkasz?

Przekażemy to, co najważniejsze

o. Krzysztof Guzowski

Współzałożyciel

Angelika Orzechowska

Współzałożycielka

o. Tomasz Gałuszka

Wykładowca

Dr hab. S. Judyta Pudełko PDDM

Wykładowca