O Szkole

Kilka słów o tym, czym jest nasza (Wasza) Szkoła

Powszechnie wiadomo, że Trzy Osoby Boskie (Ojciec, Syn i Duch Święty) mają jedną naturę oraz jedno i to samo działanie (KKK 255-259), jednak często Osoba Ducha Świętego jest marginalizowana i nieco pomijana albo traktowana z “ostrożnością”. Tymczasem Jezus wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca, jednak nie zostawił nas sierotami, lecz posłał Ducha Świętego (zob. J 14, 16-20), przez którego jest z nami nadal obecny, żyjący i działający pośród nas. Jak to więc możliwe, że Duch Święty ciągle jest tak mało znany, a relacja z Nim stanowi wyzwanie?

Zapraszamy zatem do Szkoły Eliasza, aby nie tylko znaleźć odpowiedzi na te pytania czy poznać działanie i Osobę Ducha Świętego, ale także stać się Jego przyjacielem. Szkoła duchowości charyzmatycznej i mistycznej będzie doświadczaniem Ducha Świętego działającego w nas – jako Tego, który prowadzi, uświęca (przez udzielanie łaski, darów oraz owoców) oraz na zewnątrz (przez udzielanie charyzmatów i obecność, posługę w Kościele).

Po co jest ta Szkoła?

Trzecie tysiąclecie to era Ducha Świętego!

W kryzysie wiary, odchodzenia od Kościoła i wielkich lęków oraz zmian w świecie, spełnia się proroctwo Joela:
"Wyleję Ducha mojego na każdego człowieka. Wasi synowie i córki wasze będą prorokować, starszyzna wasza jasnowidzenia mieć będzie, młodzieńcy wasi cudowne objawienia będą oglądali”.
(Jl3,1).
Trzecie tysiąclecie to era Ducha Świętego! Potrzebni są dzisiaj ludzie wiary, pełni ognia i Ducha jak Eliasz, który wyznawał wiarę w Jedynego Boga, nie bojąc się konfrontacji ze złem. Trudne warunki i okoliczności, w których żyjemy, wzywają, abyśmy zakorzeniali się w wierze, nieśli światu nadzieję i życie Zmartwychwstałego, chodząc nieustannie w poznaniu oraz obecności Ducha Świętego. Dość już smutnego i zlęknionego Kościoła, który wydaje się, jakby nie wiedział, że Jezus Zmartwychwstał. Czas przeżyć Pięćdziesiątnicę i wejść razem do Wieczernika! Poddać się przemianie – ulec Duchowi Świętemu – i jako prawdziwy świadek Żyjącego Boga, tworzyć radosny Kościół oraz być uczestnikiem życia nadprzyrodzonego. Świętość, misyjność i apostolstwo z mocą to nasze przeznaczenie i dziedzictwo, które pragniemy jeszcze bardziej odkrywać i wziąć w pełni w posiadanie!

“Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza”.

Ps 89,16

Co na to Bóg Ojciec?

_

Bóg Ojciec przygotowuje nas na to, co nadchodzi, otwierając przed nami swoje Królestwo
i dając do niego dostęp przez łaskę i dary Ducha Świętego.

Przestrzeń Szkoły będzie służyć, by przyjąć Jego obfitość, którą pragnie na nas wylewać, okazując nam swoją przychylność, miłość i błogosławieństwo. Święty Paweł w swych listach zachęca do gorliwości w staraniu się o dary Ducha, a zwłaszcza o to, by prorokować (zob. 1 Kor 14,1) i w ten sposób budować wspólnotę. Zachęta, pociecha oraz Boża mądrość, dająca strategię i perspektywę zwycięstwa, jest oliwą na rany, które często sami nosimy. To już czas, aby zasiąść z Jezusem na wyżynach niebieskich (zob. Ef 1), w miejscu Jego autorytetu i błogosławieństwa stając się zmianą, której potrzebują nasze środowiska wspólnot, pracy, rodzin.

Z kim się spotkasz?

Przekażemy to, co najważniejsze

o. Krzysztof Guzowski

Współzałożyciel

Angelika Orzechowska

Współzałożycielka

o. Tomasz Gałuszka

Wykładowca

Dr hab. S. Judyta Pudełko PDDM

Wykładowca

Koszty

Opłata za jeden rok 2023/2024 wynosi:
1 000 zł – przy wpłacie jednorazowej do dnia 30 września 2023 r.,
1 100 zł – Przy wpłacie w dwóch ratach w terminach:
- I rata: do 30 września 2023 r. - 600 zł,
- II rata: do 31 stycznia 2024 r. - 500 zł.

Każdy uczestnik przy zapisie zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie ZAPISY.

Wpłaty

Fundacja Szekina
Grunwaldzka 199, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 35 82 040 • REGON: 386 064 883

KRS: 0000841194
tel. 664 632 540

Numer konta:
84 1140 2004 0000 3502 8002 4802

W tytule przelewu prosimy o wpisanie odpowiednio w tytule przelewu: 
"imię i nazwisko uczestnika, opłata za 1 rok Szkoły Eliasza - całość / I rata"