UWAGA!

W roku szkolnym 2023/24 planujemy transmisję wówczas, kiedy liczba chętnych osiągnie min. 25 osób.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci cyfrowej (obraz i film) oraz mojego głosu:
- na stronie internetowej www.szkolaeliasza.pl,
- na portalach społecznościowych powiązanych z działalnością Szkoły Eliasza (Facebook, Instagram i inne),
- na portalu YouTube w materiałach filmowych,
wyłącznie celach dokumentacji działalności w czasie zajęć w szkole oraz w celach promocyjnych Szkoły.
Jednocześnie potwierdzam, że ew. udzielana zgoda może być wycofana w całości lub części w dowolnym czasie.
Mam również świadomość, że usunięcie materiałów umieszczonych na portalach niezależnych i nie podlegających zarządzaniu przez Szkołę Eliasza (np. Facebook, Instagram, YouTube, itp.) może nie być możliwe.
Mam świadomość, że udzielenie lub nieudzielenie zgody nie wyklucza mnie z możliwości zapisu i udziału w zajęciach Szkoły Eliasza.
Mam świadomość, że w momencie wykonywania wspólnych działań dokumentowanych w jakiejkolwiek postaci zapisu analogowego lub cyfrowego, będę proszony o zajęcie miejsca, które nie koliduje z prawidłowym przeprowadzeniem nagrania i rejestracji obrazu i/lub głosu.

Informacja dodatkowa:
Szkoła Eliasza nie przekazuje danych osobowych osobom i podmiotom trzecim.