SZKOŁA ELIASZA, Zjazd 10, czerwiec 2023, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej

SZKOŁA ELIASZA, Zjazd 10, czerwiec 2023, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej


Z ogromną radością informujemy, że 17 czerwca odbył się ostatni, jubileuszowy, dziesiąty zjazd Szkoły Eliasza! 😄

To było wspaniałe zwieńczenie całego roku, podczas którego Bóg Ojciec był szczególnie obecny 🥰 Dowiedzieliśmy się, że jest On najbardziej pokorną Osobą w Trójcy, ponieważ oddaje wszystko Synowi, a sam Jezus czynił to, co widział u Ojca. Czytamy: W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. J 5, 19-23.26.30.36-38 Bycie w jedności z Ojcem przez Syna daje nam szeroką perspektywę światła, nadziei, wolności i niezwykłej miłości, która jest Jego wolą dla nas!

Naszym wyjątkowym gościem i „przewodnikiem” po Trójcy Świętej był o. Tomasz Gałuszka. W niezwykły sposób opowiadał nam o etapach wejścia w wspólnotę i bycia w niej. Najpierw potrzebujemy pokory, aby cokolwiek mogło być zbudowane… Ważne jest także poznanie samego siebie, zrozumienie swojej roli i celu, dlaczego jesteśmy tu i po co. Dopiero będąc świadomymi siebie, możemy pozwolić innym odkrywać siebie, a następnie poznawać świat innych oraz uczyć się bycia z nimi. Dopiero po uporządkowaniu i nauce wielu rzeczy możemy zostać posłanymi i wyruszyć na misję. Nie powinniśmy wchodzić w służbę, kiedy tak naprawdę nie weszliśmy w pełną wspólnotę i nie przyjęliśmy roli np. obserwatorów, komentatorów czy egzaminatorów…

Na zakończenie pragniemy uwielbić całą Trójcę Przenajświętszą! Niech będzie uwielbiony nasz Ojciec, który uczynił z nas swoje mieszkanie. Niech będzie uwielbiony Duch, który w Nim się poruszał i Go wypełniał. Wierzymy, że będzie dalej budował to dzieło! Niech będzie uwielbiony Jezus, który w tym domu siadał z nami przy stole, karmiąc nas i ucząc. Niech będzie uwielbiona Trójca Święta, która mieszka w nas i czyni z nas swoją społeczność.

Błogosławimy każdego z Was i pozdrawiamy w Duchu Świętym, wraz z Maryją, świętymi i aniołami 🙂 2 Kor 13, 13: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Na załączonym zdjęciu możecie zobaczyć tych, którzy szczególnie płonęli ogniem Eliasza. Chwała Panu za wielkie dzieła, które dokonały się przez tę Szkołę! Wzięło w niej udział ponad 100 osób z całej Polski (stacjonarnie i online) 😇

PS. Już w sierpniu będziemy ogłaszali i informowali o dalszych planach dotyczących Szkoły Eliasza.

Spokojnych wakacji!

Komentowanie zostało wyłączone.