SZKOŁA ELIASZA, Zjazd 9, maj 2023, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej

SZKOŁA ELIASZA, Zjazd 9, maj 2023, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej


Z wielką radością informujemy, że 20 maja odbył się dziewiąty zjazd naszej Szkoły Eliasza! 😄

Dla ucznia Chrystusa, mistyka polega na jednym – na Chrystusie (Kol 1, 27; 2, 3; 4, 3; 1 Tm 3, 16). Otwierając się na Ducha Świętego, możemy przyjąć CAŁĄ treść Słowa, które stało się Ciałem… Wszyscy jesteśmy powołani do życia mistycznego! Naszym wyjątkowym gościem był o. Jerzy Gogola, który mówił, że chrześcijańskie życie mistyczne to:

  1. normalny rozwój łaski otrzymanej w sakramencie chrztu świętego,
  2. uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej,
  3. pełny rozwój i doświadczanie łaski oraz cnót teologalnych,
  4. głębokie wewnętrzne życie sprawiedliwych dusz, które dzięki trwaniu pod ożywczym działaniem Ducha Świętego przyjmują Jego Boże wpływy – zarówno słodkie, jak i bolesne – i stopniowo upodabniają się do Jezusa, przemieniając się w Niego.

Według św. Pawła, centrum chrześcijańskiej mistyki to misterium, zamiar Boga, aby zjednoczyć wszystko w Chrystusie (Ef 1, 9-10). Bóg kontynuuje to cudowne dzieło w nas, włączając nas w Jego paschalne przejście ze śmierci do życia, ze stanu nieprzyjaźni do stanu wspólnoty miłości. To przejście jest możliwe jedynie dzięki ofierze Jezusa i spełnia się przez Niego i w Nim.

Uczestnictwo w tym misteryjnym życiu daje nam światło i siłę do miłowania tak, jak Jezus miłował. Bóg wychodzi nam naprzeciw, zawsze jest pierwszy w swojej inicjatywie. Naszą odpowiedzią jest wiara. Dzięki wierze właśnie jesteśmy ogarniani treścią misteryjną – miłością Trójcy.

Na zakończenie, bracia i siostry, prosimy was i zaklinamy w Panu Jezusie: według tego, czego się od nas nauczyliście dotyczącego sposobu postępowania i podobania się Bogu – tak postępujcie dalej i stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Bo wolą Bożą jest wasze uświęcenie (…) Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 1-3.7).

Zapraszamy was do kontynuowania podróży mistycznej, do dążenia do większego zjednoczenia z Chrystusem. Niech nasze serca pragną świętości, a Duch Święty niech prowadzi nas na tej wspaniałej drodze, ku coraz głębszemu uczestnictwu w miłości Trójcy Świętej.

Komentowanie zostało wyłączone.