SZKOŁA ELIASZA, Zjazd w lutym, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej

SZKOŁA ELIASZA, Zjazd w lutym, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej


Zapraszamy wszystkich serdecznie do relacji z 6. spotkania Szkoły Eliasza, które odbyło się 18 lutego. Był to wyjątkowy czas, gdy Duch Święty zstąpił z Jego łaską, aby otworzyć nasze wewnętrzne ucho na Jego głos. 🌬️👂 Jego obecność przyciąga tych, którzy pragną przyjąć dar proroctwa i współbudować, wzmacniać oraz prowadzić Kościół.

Dar proroctwa jest niezwykle ważny, o czym przypomina nam św. Paweł, zachęcając do opieki i poszukiwania tego ducha (por. 1 Kor 14). Jednakże wiele czynników wpływa na nasze słyszenie i sposób, w jaki odbieramy przesłanie Boże.

Każdy z nas ma unikalną historię doświadczeń i rozwoju w swoim powołaniu. Często nie było to łatwe i wolne od trudności, gdy byliśmy obciążeni niezrozumieniem, odrzuceniem i własnym nieposłuszeństwem, które blokowało naszą dalszą drogę. Niemniej jednak, Pan nieustannie woła i czeka, szukając tych, którzy będą Go naśladować. On nas uzdrawia, prostuje nasze ścieżki i napełnia swoim Duchem. 😇🙌

Podczas ostatniego spotkania, Bóg, jako nasz dobry Ojciec i Matka, wszedł w naszą przeszłość, przemieniając nasze relacje, a zwłaszcza więzi z rodzicami, które kształtują nasz obraz Boga, nasze zaufanie do Niego i nasze funkcjonowanie jako dorośli. Dziękujemy Ci, Panie, nasz dobry Pasterzu, za to, że prowadzisz nas delikatnie, odsłaniasz przed nami coraz głębsze tajemnice naszego istnienia i tam, gdzie była ciemność, pustka i złamanie, wprowadzasz nowe Życie. 🌱

Przywołujemy słowa proroka Ezekiela (Ez 34, 16): „Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.”

Dziękujemy również naszemu gościowi, Aleksandrowi Bańce, który podzielił się z nami ważnością międzyludzkich więzi miłości w Bożym planie. To przez te więzi Bóg przyciąga nas do Siebie, jak to opisuje Księga Ozeasza (Oz 11,4).

Przypominamy słowa z Apokalipsy (Ap 3, 20): „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”

Zapraszamy was do kontynuacji tej pięknej podróży w poznawaniu Boga i wzajemnych relacji. Niech nasze serca będą otwarte na Jego głos i niech Go zapraszamy, aby zasiadł razem z nami przy naszym stole. 🙏❤️

Komentowanie zostało wyłączone.