SZKOŁA ELIASZA, ZA NAMI DW SPOTKANIA STYCZNIOWE, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej. Duch Święty,

SZKOŁA ELIASZA, ZA NAMI DW SPOTKANIA STYCZNIOWE, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej. Duch Święty,


Za nami wyjątkowe 2 spotkania styczniowe 😇
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wejście w Nowy 2023 rok przyjmując szczególne błogosławieństwo i Obietnice Ducha pielgrzymując do naszej Matki Maryi Królowej Polski
Co się działo?
Dziękujemy Duchowi Świętemu za dar radości, uwalnianie nas z pesymistycznego myślenia oraz obciążeń wynikających z trudów i doświadczeń życia. Pan daje nam swoje oczy i pragnie abyśmy tak jak On widzieli w świetle, którym jest wiara, patrzyli na świat i przyszłość z nadzieją. Pan przychodził w miłosnym objęciu a także z oczyszczeniem kiedy uniżaliśmy się przed Nim i przepraszaliśmy Go.
Wiemy, że wypalający ciemność ogień poprzedza oglądanie i zstępowanie Jego Chwały, zwycięstwa i majestatu, czego zapowiedź odczytujemy na Górze Karmel i w Wieczerniku. Powoli poznajemy i wchodzimy w dziedzictwo świętego Eliasza!
Cieszymy się że do Częstochowy przyjechało tak wiele ludzi, z naszych wspólnot, rodzin a nawet przez to spotkanie Duch Święty dotykał „przypadkowe” osoby.
Dziękujemy także dobremu Bogu, ze naszym gościem po powrocie, już w Nowym Sączu był ks. Prof Adam Kubiś, który przedstawił nam Ducha Świętego w pismach Janowych.
Woda Żywa- „dar ślubny” Jezusa dla nas, Jego Oblubienicy podczas całej sesji wylewał się obficie!
Jak usłyszeliśmy, Jezus „zastępuje” świątynię jerozolimską, a zarazem kult z nią związany – Jego Duch pobudza nas do oddawania czci Ojcu. Czyni nas dziećmi, którzy mogą wołać do Ojca i być z Nim w bliskiej relacji, słuchając Jego głosu, ale i… w Nim możemy być tymi, którzy mówią pod natchnieniem Ducha…!!!
 
Duch wieje tam gdzie chce, i język jego słyszysz… (J 3,8)
J 7, 37: W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! J 7, 38: Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».

Komentowanie zostało wyłączone.