SZKOŁA ELIASZA, GRUDNIOWE SPOTKANIE W SZKOLE ELIASZA, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej. Duch Święty,

SZKOŁA ELIASZA, GRUDNIOWE SPOTKANIE W SZKOLE ELIASZA, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej. Duch Święty,


Dziękujemy dobremu Bogu za kolejne spotkanie Szkoły Eliasza Mimo zimy, a co za tym idzie czasu infekcji, cieszymy się ze w nieco „okrojonym” składzie mogliśmy poznawać koncepcje i działania w nas chrztu w Duchu Świętym. Wyjaśniająca i odkrywcza dla wielu z nas okazała się perspektywa historyczna podejścia do Ducha Świętego w Kościele oraz mądrość Świętego Tomasza z Akwinu, którą przybliżał nam o. Tomasz Gałuszka.

Dzielimy się z Wami jedną z modlitw, jej przebiegiem i słowami, które otrzymaliśmy:

Na początku był zgiełk i szum. A później sam Duch Święty dokonywał swoich dzieł w nas i pośród nas. Jego prowadzenie porwalo nas do Jezusa Oblubieńca, który stał się centrum naszych myśli, uczuć i dróg życia.

Mogliśmy stać w jedności przed Tronem Pana i uwielbiać Go, w uniesieniu i oddaniu się Miłości Boga. „Bicie dzwonów na Syjonie to nasze serca, które kochają i chcą kochać”.

Jesteśmy wdzięczni Duchowi Świętemu, że „czyni nas piękną, czarną ziemią. Podczas modlitwy nastąpił wybuch blasku-Światła, który wszystko zalewał. Nie ma już mroku ani nawet szarości, On czyni wszystko nowe! W Nim nie ma ziemi jałowej! Czyni z nas czarnoziem płodny, który wyda wielki owoc”.

„Bóg zaczął pisać nową historię”.

Iz 40, 31: lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Ps 133, 1: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; Ps 133, 2: jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę, brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty Ps 133, 3: jak rosa Hermonu, która opada na górę Syjon; bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki.

Chwała Temu, który przychodzi i zamieszkuje w nas; Emmanuel-nasz Oblubieniec- Światłość i nasze Życie. Amen.

 

Komentowanie zostało wyłączone.