SZKOŁA ELIASZA, LISTOPADOWA SESJA SZKOŁY ELIASZA, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej. Duch Święty,

SZKOŁA ELIASZA, LISTOPADOWA SESJA SZKOŁY ELIASZA, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej i Mistycznej. Duch Święty,


Siedem dni temu odbyła się listopadowa sesja Szkoły Eliasza. Uczestnicy mieli okazję wsłuchać się w nauczania:
– o uwielbieniu (autorstwa p. Angeliki Orzechowskiej)
– o poznawaniu Ducha Świętego (autorstwa o. Krzysztofa Guzowskiego)
– o darach uświęcających (autorstwa p. Haliny Dudy).
Dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że Duch Święty, działając w nas uzdalnia nas do przyjmowania daru zbawienia ( darowanego nam dzięki ofierze Jezusa), z którym powinniśmy współpracować. Bóg chce nas oczyszczać z grzechu, ale my także musimy wziąć czynny udział w tej walce duchowej. W walce tej dary uświęcające Ducha Świętego są niezbędnym orężem. On sam, udzielający nam konkretnych wskazówek i pomocy jest Przewodnikiem w drodze do wolności oraz zwycięstwa nad grzechem.
Dziękujemy Bogu za ten niezwykły czas przebywania z Nim, z braćmi i z naszymi nauczycielami. Niech łaski i dary jakich udziela nam wszystkim Duch Święty, rozwijają się w nas każdego dnia, byśmy wszyscy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa.
„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą”. Rz 8, 28-30

Komentowanie zostało wyłączone.